C.O. Jellema

admin | 21/06/11 |

Cornelius Onno Jellema stamt uit een geslacht van Friese en Groninger boeren en predikanten. Hij werd geboren op 9 september 1936 in Groningen. Zijn lagereschooltijd bracht hij door in Drenthe. Hij studeerde theologie in Amsterdam en Duitse taal- en letterkunde in Utrecht. Na aanvankelijk leraar Duits te zijn geweest was hij van 1967 tot 1988 als docent Duitse letterkunde verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Cor Jellema is tot op de dag van vandaag zeer actief in verschillende sectoren van het culturele leven. Als literator verwierf hij in de loop der jaren een vooraanstaande plaats in de Nederlandse letteren. Hij publiceerde elf gedichtenbundels. De eerste, Klein gloria en andere gedichten verscheen in 1961 bij Querido, de uitgeverij die hij trouw is gebleven. Van de daarop volgende bundels noem ik: De toren van Snelson (l983), waarvoor hij de Herman Gorter-prijs 1984 ontving. In 1995 kreeg hij de Hendrik de Vries-prijs voor de verzamelbundel Gedichten, oden, sonnetten (1992). Zijn oeuvre werd eveneens bekroond met de A. Roland Holst-penning (1997). Voor het gedicht ‘Het onbegonnene’ uit Droomtijd (1999) kreeg hij een van de drie prijzen die ter gelegenheid van de eerste Dag van de Poëzie werden toegekend voor de drie beste gedichten van het jaar. In 2003 verschijnt zijn vo1gende bundel, Stemtest.
Behalve als dichter was hij ook zeer actief als criticus en essayist. Hij schreef jarenlang over Nederlandse en Duitse literatuur voor NRC Handelsblad, Trouw en het Nieuwsblad van het Noorden. Ook moeten zijn vele vertalingen worden genoemd, vooral van Duitstalige auteurs: Celan, Benn, Rilke, Möricke, Hölderlin, Eckhart, om er enkele te noemen. Bovendien was en is hij een belangrijk man in de wereld van de beeldende kunst, met name in de Noordelijke regio. Cor Jellema is een veel gevraagd en hogelijk gewaardeerd spreker bij openingen van tentoonstellingen en een lucide essayist op dit gebied.

Rutger Kopland over C.O. Jellema
© 2003 Noorderbreedte

Comments Off on C.O. Jellema